Місце надання послуги: м. Одеса, вулиця Катерининська 27/1
Вартість послуги: Безкоштовно
Термін надання послуги: 5 хвилин

Перелік документів необхідних для отримання послуги

  • Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням — у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням;
  • Ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою — у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою.
  • Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.
  • У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Форми документів (для попереднього заповнення)

  1. Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця DOC PDF

Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

Заява на отримання послуги подається заявником або його уповноваженою особою особисто в Центрі обслуговування громадян.

Послуга надається безкоштовно.

У разі позитивного результату  —  надається:

  • Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством
  • Виписка сформована за результатом проведення реєстраційної дії (документ в електронній формі, який формується та оновлюється за результатами проведення реєстраційних дій)


У разі негативного результату може надаватися:

  • Повідомлення про зупинення розгляду документів. (розміщуються на порталі електронних сервісів у день зупинення https://kap.minjust.gov.ua/)
  • Повідомлення про відмову у державній реєстрації.(розміщуються на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації https://kap.minjust.gov.ua/)