Місце надання послуги: м. Одеса, вулиця Катерининська 27/1
Вартість послуги: Безкоштовно
Термін надання послуги: 24 години

Перелік документів необхідних для отримання послуги

  • Заява на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи
  • Один екземпляр установчих документів
  • Паспорт

Для юридичних осіб — іноземців додатково:

  • Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні місцезнаходження

У випадку, якщо документи подаються уповноваженою особою додатково:

  • Документ, що підтверджує повноваження (довіреність). Оригінал чи нотаріально завірена копія

Форми документів (для попереднього заповнення)

  1. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи DOC PDF

Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

Заява на отримання послуги подається замовником або його уповноваженою особою особисто в Центрі обслуговування громадян.

Послуга надається безкоштовно.

У разі позитивного результату  —  надається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи.

У разі негативного результату може надаватися:

  • Повідомлення про залишення документів без розгляду.

  • Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації.